Capaisukses

Puisi Bahasa Sunda

by Tofik Online

dollar-sign

Puisi Bahasa Sunda – Bisa di bilang puisi ini sangat menarik yaitu puisi bahasa sunda. Banyak puisi di indonesia di antaranya puisi bahasa sunda adalah puisi yang perlu kita lestarikan, karena dengan beraneka ragaman indonesia menjadikan budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan berbedanya setiap daerah maka puisinya pun berbeda bahasanya (bahasa daerah). Maka dari itu di sini saya sajikan puisi yang memakai bahasa sunda, ada banyak puisi sunda di bawah ini :

Puisi cinta bahasa sunda

Tos kageugeut hate eneng ku Aa
Moal peugatku katresna sagede gunung

kanyaah, kadeudeuh eneng
moal endag kuangin topan
moal luntur kahujanan
moal putus tina titingalian hate

gurat seuneu patingburisat di langit luhureun panyalindungan
langit ceudeum katutupan mega nu ngagulung nyiliksik asup kana hate ngalimpudan rasa na jero dada

hawar-hawar sora hariring melengking
ngurilingan peuting nurihan hate nu keur rungsing
hiliwir angin peuting mawa talatah liwat kalakay
cenah manehna ayeuna keur tunggara

euh aya naon atuh AA
caritakeun katunggara teh
dinu hate pangjerona ngan sahiji nu abadi
najan deukeut, atawa jauh tapi leungeun hatemah aya dinu dada

Nu ieu mah kenging ceu Chye Retty Isnendes

Hirup

Hirup teh cita-cita
ngudag-ngudag mangsa jeung rasa
Hirup teh tunggara
upama tresna kalid sulaya
Hirup teh seuneu
nu ngaduruk lulurung sukma
Hirup teh ibadah
rela ihlas ngumawula

Hirup teh aci-acining:
Bagja!

Teuteup jeung Imut – puisi bahasa sunda

Lebah pertelon pasosore aya teuteup jeung imut
Teuteup nu matak nembus jajantung
Imut nu ngelet matak nyeredet kana hate
Di lebah dinya rasa sono patepung deui

Lebah pertelon silih teuteup ku ka deudeuh
Lebah pertelon silih baledog imut ka asih
Lebah pertelon silih patarema kaanyaah
Lebah pertelon silih mantengkeun katresna
Lebah pertelon teuteup jeung imut anjeung matri dina ati

Teuteup jeung imut nu eta moal bisa ditepungan deui
Geus kalimpudan ku waktu

Teuteup jeung imut nu eta geus ngancik dina ati
Anu moal bisa leungit deui

Kanggo Salira – puisi bahasa sunda

jungjunan
wengi ieu karaos pisan sonona..
beuki lami..
beuki dieu..
unggal usik
unggal malik..
duh..
geuningan rindat salira nu karaos..
..
aya anu gumuruh dina lebet dada ..
tos lami teu kedal..
mung ukur dibuni-buni..
disimpen dinu pangnyingkurna..
geuning ayeuna..
..
kuring bagja pisan
anu karaos teh endah..
duh..
iraha atuh tepang..
iraha atuh nyarandekeun kadeudeuh ka salira..
ngaraoskeun seungitna cinta ti salira..
ngaraoskeun cai soca anu lungsur bakatku bagja..
ngaraos bungahna..
basa gugah teh geuning aya salira
bari neutuep geugeut..sono..deudeuh.. nyaah..tresna..
kasono teh ngan ukur kagungan salira.
..
salam sono sareng katresna..

Mapag romadhon

estu manusa di na hirupna
taya ieuh nu sampurna
pinuh cidra reujeung dosa
campelak di na polah katut basa

poe ieu bulan sya’ban rengse kalakon
ayeuna urang papag bulan romadhon

bageakeun ku rupaning ibadah
mangpaatkeun pikeun muhasabah
dikawit ku wening ati herang manah
neda hampura na pikeun sakur laku lampah

wilujeng ngalaksanakeun shaum romadhon

Katresna Kanggo Salira

jungjunan…
kacinta
katresna
kadeudeuh
kanyaah
kasono
kaheman
ka salira…
beuki…. muka….

lawang katresna ka salira… beuki muka
panto ka sono kasalira beuki… molongo
jandela ka kanyaah beuki muka

Ibun harepan

kamari rundayan katineung rek dipalerkeun
bongan mawa eurih
nu ngageuri kana ati
ngabudalkeun kingkin
jeung rambisakna rasa

tadi,
ku naon salira ngaririhan deui
mawa ibun sanajan sakeclak
nu nyirungan deui katineung
nu ngahaja rek disinglar

duh gamparan,
guligahna rasa
hamo bisa disidem deui..

Dina Impenan

Jungjunan…
unggal dinten ..
nu diantosan wartos salira
nu diimpen mung salira
sanaos tara nyarios dina impenan..
mung ukur gumujeng bari ningalikeun..
deudeuh pisan..
duh..
jungjunan
..
tapi geuningan nyata..
salira geuning nyaah pisan..
deudeuh pisan..
tresna pisan..

ah..
kuring bade teras gugah..
bade nguping wartos ti salira
bade merhatoskeun salira..
bade nyiar impenan anu katunda..
..
duh..
pamugi leres..
ieu teh bakal wujud..
masing teu terang iraha waktosna..
iraha jantena
duka atuh..
meni hese..
..
kabungah teh geuning aya hahalangna..
..

Keren banget yah ternyata puisi yang berbahasa sunda, jika temen-temen mau baca puisi selain ini silahkan baca puisi sepuasnya di kategori puisi. Selamat membaca puisi bahasa sunda !

{ 4 comments… read them below or add one }

satria March 2, 2012 at 4:06 pm

bagus sekali puisinya, ijin copy paste kang

Reply

budak angon March 13, 2012 at 4:13 pm

hade hade wae lah… Melesatkeun lah bhasa urang teh .. Sekelay pokonamh saluhureun mantap.

Reply

Trsschumi Hadi May 21, 2012 at 8:25 am

Nu kos kieu disebut puisi alus! Teu dueleu!

Reply

Ayah February 18, 2013 at 3:26 pm

hade pisan puisina nyuhunkeun izin copi kang….

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: