Capaisukses

Pernikahan Dalam Islam Menurut Para Ahli

by Tofik Online

dollar-sign

Pernikahan Dalam Islam – Nikah artinya ialah menyatu, menurut istilah lain nikah dapat berarti Ijab Qobul yang artinya akad nikah yang mengharuskan suatu hubungan manusia berlainan jenis di ucapkan dengan kata-kata yang bertujuan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan aturan yang di wajibkan oleh ajaran agama islam. Begitu pentingnya pernikahan dalam islam membuat semua orang yang beragama islam harus melakukan pernikahan secara islami. Sudah di wajibkan jika pernikahan secara islam harus di lakukan dengan ijab qobul dengan baik.

Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan Dalam Islam

Yang di dapat pernikahan dalam islam

– Mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman dan cinta kasih sayang
– Di halalkan untuk menyalurkan hubungan suami istri melalui pernikahan
– Melakukan tuntunan syariat
– Membuat keturunan
– Menjaga kesucian diri
– Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab
– Mengeratkan tali silaturahmi
– Sebagai media pendidikan, anak yang di besarkan dari keluarga yang utuh akan cenderung lebih baik dari pada anak di besarkan tanpa orang tua.

Wanita di haramkan menikah dengan laki-laki disebabkan karena keturunannya haram selamanya seperti di jelaskan dalam surah an-Nisa ayat 23 yang kurang lebih berbunyi seperti ini “Diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan.”
Ada baiknya sebelum melakukan pernikahan anda mengetahui rincian biaya pernikahan.

Pernikahan dalam islam memberi syarat beberapa ciri bagi calon suami dan calon istri yang di tuntut dalam islam ini hanyalah panduan, tidak ada paksaan untuk melakukan panduan panduan ini.

Ciri-ciri calon suami
– Beriman & bertaqwa kepada Allah s.w.t
– Memiliki akhlak-akhlak yang terpuji
– Berilmu agama agar dapat membimbing calon isteri dan anak-anak ke jalan yang benar
– Bertanggungjawab terhadap semua benda
– Tidak berpenyakit yang berat seperti gila, AIDS dan sebagainya
rajin bekerja untuk kebaikan rumahtangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga.

Sebelum membentuk keluarga anda harus faham betul pernikahan dalam islam. Tunangan merupakan suatu ikatan janji dari pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan tepat pada hari yang di persetujui oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Peminangan adalah awal proses pernikahan, hukum peminangan itu harus dan hendaknyabukan dari istri orang alias bukan saudara sendiri atau tunangan orang. Biasanya tunangan ini di tandai dengan pemberian cincin kepada wanita, ini merupakan tanda ikatan pertunangan.

Hadis Rasullullah mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan:
“Daripada Ibnu Umar RA bahawa Rasullullah SAW telah bersabda: “Kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim(Asy-Syaikhan)

Hadist Rasullullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang:
“Abu Hurairah RA berkata,sabda Rasullullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan: “Apakah kamu telah melihatnya?jawabnya tidak(kata lelaki itu kepada Rasullullah).Pergilah untuk melihatnya supaya pernikahan kamu terjamin kekekalan.” (Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasai)

Anggota yang di perbolehkan untuk di lihay untuk seorang wanita adalah wajah dan ke-2 tangan saja. Melihat calon istri dan calon suami adalah sunah karena tidak mau rasa penyesalan terjadi setelah berumah tangga. Demikianlah yang bisa di jelaskan pernikahan dalam islam.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: